Σημαντικές σημειώσεις για το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο

Οι συσκευές ατμοποίησης απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα ,καπνιστές ως προϊόντα απόλαυσης.

Δεν αποτελούν προϊόντα διακοπής καπνίσματος, υποκατάστατα και ούτε παρέχονται ως τέτοιες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε το κάπνισμα οριστικά απευθυνθείτε στον ιατρό η τον φαρμακοποιό σας.

Οι συσκευές ατμοποίησης δεν αποτελούν ούτε έχουν εγκριθεί ως θεραπευτικές συσκευές, οποιαδήποτε νόσου ή κατάστασης.

Η χρήση των συσκευών ατμοποίησης καθώς και των υγρών ατμοποίησης, απαγορεύεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, 

σε εγκύους, θηλάζουσες, άτομα με καρδιακές παθήσεις, άσθμα ψυχικές διαταραχές, καθώς και σε διαβητικούς.